Jak si překladatel žádá o soudní razítko

Share Button

NASAZENÍ PŘEKLADATELE:

Na razítku je potřeba zapracovat předchozím vzděláním. Dnes se tomu říká vzdělání a je vyžadováno. V 90. letech byla situace kompletně jiná a divočejší, ostatně, jako vše. Téměř stačilo prohlásit, že daná osoba jazykem mluví. Natož, aby vypadala, jako Ital a prokázala základní znalost češtiny. Hned byl za poloboha, ostatně jako každý Ital. Italové v 80. létech, byly dokonce za faraony. Klanil se jim celý svět, celé Václavské náměstí, celý hotel Jalta. 

Ministerstvo spravedlnosti má v současné době dost přísná kritéria (platí pro roky před dobou Kovidí – s dobou Kovidí se změnilo vše i zde). Takže do doby Kovidí pro zápis do seznamu soudních překladatelů: musel mít člověk státnici z jazyka na úrovni C2 (překladatelskou), a absolvované 2 kurzy se závěrečnými zkouškami na právnické fakultě (právní minimum a právnickou terminologii pro překlady z/do ruského jazyka). Termíny na státnice byly pouze 2x za rok. Kurzy na právnické fakultě pak začínaly vždy v září. Nemluvě ještě o takové maličkosti, jako že za státnice C1+C2 a za každý kurz zvlášť jste ještě platili 11000 Kč (celkem tedy 33000 Kč).

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.