Doporučení pro studium italštiny – nová slovní zásoba

Share Button

Il testo di partenza:

Maximální efektivitu ve vztahu k novým výrazům dosáhneme přesným překladem textu napsaného v původním jazyce jazyce ještě před začátkem překladu do jazyka cílového. Je důležité muset použít, a tím se naučit, slova odpovídající výrazům, které skutečně používáme v mateřském jazyce. Bez předchozího vzniku českého textu by se text italský podvědomně redukoval na to, co už známe, ale skutečným cílem je naučit se novým výrazům, které popisují dění mého reálného života, bez umělých omezení daných aktuálním rozsahem naší slovní zásoby.

Ze zkušenosti klientů

 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.