Překladatelka technických textů z AJ

Share Button

áda bych se ucházela o pozici překladatelky technických textů z anglického jazyka týkajících se chemie, materiálového inženýrství, nanomateriálů a chemických technologií.

V současné době dokončuji magisterské studium na chemické fakultě vysokého učení technického v Brně, díky které mám rozsáhlé znalosti v oblasti chemického inženýrství. Své znalosti z oboru fyziky a chemie materiálů jsem dále v průběhu studia rozšířila na zahraniční univerzitě Paris Lodron Universität, Salzburg, kde se můj výzkum zaměřoval především na nanomateriály.

Co se jazykových schopností týká, mám certifikát jak z anglického, tak z německého jazyka na úrovni B2. Má znalost anglického jazyka se dále významně prohloubila na rakouské univerzitě, kde jsem veškeré technické předměty absolvovala v angličtině.

Mám zkušenosti s překlady technických knih, webových stránek, technických listů aj.

Jazyky mě vždycky bavili a v takovéto práci vidím skvělé spojení svých technických a jazykových znalostí, které povedou k mému dalšímu osobnímu rozvoji.
V příloze zasílám životopis.

Pokud máte volné místo na tuto pozici, budu moc ráda, když se mi ozvete.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.