Další významy italského slovesa Venire

Share Button

venire – přijít
venire – přijet
venire – pocházet
venire – dojet
venire – dostavovat se
venire a capo di – dokončit
venire a capo di – zdolat
venire a capo di – přijít na kloub
venire a capo di – vyzrát
venire a parolle con q – pohádat se
venire a parolle con q – chytit se s kým
venire a patti – dohodnout se
venire a patti con – paktovat se
venire a sapere – dovědět se
venire a un accordo – dojít k dohodě
venire a un accordo – domluvit se
venire a vedere qc – dočkat se
venire alla luce – klubat se
venire in mente – napadnout
venire incontro – vyhovět
venire meno – omdlít
venire prima di – nadběhnout
venire volando – dolétnout
venire volando – doletět
venite – přišli (jste)
ventaglio – vějíř
ventarola – větrná korouhev
ventarola – větrná korouhvička
ventata – závan větru
ventenne – dvacetiletý

Informace na tomto webu jsou na pomezí fikce, románu anebo se jedná o články přeložené z italského jazyka – však jsme také na webu o italštině a činíme italštinu autentickou a přístupnou všem ! Případná shoda jmen ve vyprávění o italštině, je čistě náhodná. Pokud jste se v některém z příspěvků našli a dotklo se vás to, jste s největší pravděpodobností „un´idiota“ – tvar shodný pro mužský i ženský rod / idiot.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.