Překlad slovesa Přijít do italštiny

Share Button

a další souvislá slovesa a spojení: GIUNGERE, PERDERE, RITROVARSI, IMROCCARE…

POKRAČOVÁNÍ:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.