Překlad slovesa Přijet do italštiny (Venire / Arrivare)

Share Button

přijet – venire
přijet – arrivare
přijet pozdě – essere in ritardo
přijetí – accettamento
přijetí – accettazione
přijetí – accoglienza
přijetí – accoglimento
přijetí – adozione
přijetí – affiliazione
přijetí – ammissione

POKRAČOVÁNÍ DALŠÍCH SLOVNÍCH SPOJENÍ…

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.