Významy slovesa Notare

Share Button

Však i taková Nota – je přeci také poznámka, česky se řekne Nota – stejně, jako italsky. Derivuje ze slovesa Notare (podobná slovesa Annotare – význame stejný, jako u slovesa Notare, Nuotare – Plavat):

DALŠÍ TVAROSLOVÍ SLOVESA NOTARE

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.