Napsala majitelka překladatelské agentury v Itálii

Share Button

Trošku malinko kostrbatou angličtinou: “

Hello, I am the owner of a translation agency in Vicenza
(Italy) and I need to have a Chamber of Commerce Survey
translated from  Romanian to Czech. Enclosed please find the document to be translated.

Can you do this work? Waiting for your kind and prompt feedback. Thank you in advance. Best Regards.“

VE VĚCI FAKTURACE A CENY ZA PŘEKLAD PAK (odpověď v italštině):

Buona sera AAA, il prezzo della traduzione e´ di Euro xx. Il lavoro avra´ domani.
Le mandiamo un documento via PDF, che conterra´ timbro tondo e la
clausula dell´interprete autorizzato.

Per iniziare il lavoro, mi serve un pagamento anticipato ed una
ricevuta del pagamento effettuato ad esempio domani mattina.

Quando desidera, Le preparo subito la fattura.

Informace na tomto webu jsou na pomezí fikce, románu anebo se jedná o články přeložené z italského jazyka – však jsme také na webu o italštině a činíme italštinu autentickou a přístupnou všem ! Případná shoda jmen ve vyprávění o italštině, je čistě náhodná. Pokud jste se v některém z příspěvků našli a dotklo se vás to, jste s největší pravděpodobností „un´idiota“ – tvar shodný pro mužský i ženský rod / idiot.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.