Italské fráze a slovní zásoba o počasí

Share Button

freddo – zima, caldo – teplo, molto freddo/caldo – velká zima / velké teplo,

brutto periodo – ošklivé počasí, brutto/bel tempo – ošklivé hezké počasí, maltempo – špatné počasí, bella/brutta giornata – hezký / ošklivý den

Počasí v italštině může být:

sereno

=

senza nessuna nuvola

nuvoloso/coperto

=

con molte nuvole

variabile

=

è sereno ma c’è la probabilità che diventi nuvoloso

piovoso

=

con molta pioggia

ventoso

=

con molto vento

umido

=

con molta umidità

secco

=

senza umidità

soleggiato

=

con molto sole

afoso

=

con molta afa

Slovesa k počasí:

piovere, grandinare, nevicare

U těchto sloves je možné tvořit časy složené s pomocnými slovesy Essere a Avere:

Ha piovuto tutta la notte.
È piovuto tutta la notte.

Při rozhovorech o počasí, se používají neosobní slovesa nebo slovesa bez předmětu nebo slovesa ve třetí osobě jednotného čísla:

Fa caldo/freddo/fresco
c’è caldo/freddo/fresco
è umido/afoso etc.

Slovní zásoba k počasí: 

pioggia, grandine, neve, precipitazioni (per precipitazioni s’intende sia la pioggia, che la neve, che la grandine), temporale, fulmine, tuono, lampo, tempesta, vento, tromba d’aria, ciclone, nebbia, foschia, umidità, afa.

<< POČASÍ / ČAS

3) Konjunktiv předminulý

Tvoří se konjunktivem imperfekta pomocných sloves Essere a Avere a příšestím minulého daného slovesa:

Příklady:

che io fossi andata
che voi aveste visto
che loro avessero fatto

<< Il Congiuntivo Trapassato

4) Podmiňovací způsob minulý / složený

Tvoří se konjunktivem přítomným pomocných sloves Essere a Avere a příšestím minulého daného slovesa:

Es.:

avrei voluto
sarei andato
sarebbero usciti

Se fossi andata via subito, non l‘avrei incontrato.
Se mi avesse chiamato, gli avrei dato una mano.
Se avessi indossato un maglione, non avrei avuto freddo

ZAPAMATUJTE SI:
Věty zhora JSOU HYPOTETICKÉ VĚTY NEEXISTUJÍCÍ MOŽNOSTI:
tvoří se: SE + CONGIUNTIVO TRAPASSATO + CONDIZIONALE PASSATO.
Předpona vyjadřuje minulou podmínku, která se nerealizovala (tudíž je nereálná).

MINULÝ KONJUNKTIV

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.