Italské fráze a slovní zásoba o počasí

Share Button

freddo – zima, caldo – teplo, molto freddo/caldo – velká zima / velké teplo,

brutto periodo – ošklivé počasí, brutto/bel tempo – ošklivé hezké počasí, maltempo – špatné počasí, bella/brutta giornata – hezký / ošklivý den

Počasí v italštině může být:

sereno

=

senza nessuna nuvola

nuvoloso/coperto

=

con molte nuvole

variabile

=

è sereno ma c’è la probabilità che diventi nuvoloso

piovoso

=

con molta pioggia

ventoso

=

con molto vento

umido

=

con molta umidità

secco

=

senza umidità

soleggiato

=

con molto sole

afoso

=

con molta afa

Slovesa k počasí:

piovere, grandinare, nevicare

U těchto sloves je možné tvořit časy složené s pomocnými slovesy Essere a Avere:

Při rozhovorech o počasí, se používají neosobní slovesa nebo slovesa bez předmětu nebo slovesa ve třetí osobě jednotného čísla:

Slovní zásoba k počasí: 

pioggia, grandine, neve, precipitazioni (per precipitazioni s’intende sia la pioggia, che la neve, che la grandine), temporale, fulmine, tuono, lampo, tempesta, vento, tromba d’aria, ciclone, nebbia, foschia, umidità, afa.

<< POČASÍ / ČAS

3) Konjunktiv předminulý

Tvoří se konjunktivem imperfekta pomocných sloves Essere a Avere a příšestím minulého daného slovesa:

Příklady:

<< Il Congiuntivo Trapassato

4) Podmiňovací způsob minulý / složený

Tvoří se konjunktivem přítomným pomocných sloves Essere a Avere a příšestím minulého daného slovesa:

Příklad.:

Zapamatujte si:
Věty zhora JSOU HYPOTETICKÉ VĚTY NEEXISTUJÍCÍ MOŽNOSTI:
tvoří se: SE + CONGIUNTIVO TRAPASSATO + CONDIZIONALE PASSATO.
Předpona vyjadřuje minulou podmínku, která se nerealizovala (tudíž je nereálná).

MINULÝ KONJUNKTIV

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.