Záznam frází/anotací a doporučení z další Skype lekce

Share Button

Záznam větiček a toho co vesměs probíhalo na Skype lekci, a to co vyplynulo z dialogu jako nejdůležitější, nebo jako doporučení k opakování. Tuto hodinu žačka překládala věty do italštiny, které jsme jí dával. Chybný překlad jsem opravil a napsal. Mezi větami probíhala taktéž konverzace a dotazování v italštině, kde se chybné fráze procvičovaly. Tématem hodiny byla situace v zaměstnání, slovesa: mettere, stampare, scrivere, telefonare – v rozkazech. Na závěr hodiny jsme se trošku podívali na slovesa: andare, venire, dare, a celkově jsme také probrali nějakou slovní zásobu, která se během konverzace vyskytla jako chybějící, např. přídavné jméno: imbranato, viz. záznam z lekce níže:

(trvání lekce 36 minut + závěrečně rozloučení s žákem v italštině)

Zaznamenané fráze z lekce italštiny, kdy klient tvoří na povel věty se zájmeny ve 3. a 4. pádě jak vystřelené z praku / Tvoření otázky času (kolik je hodin) / věty v rozkazovacím módu pro slovesa Mettere, Girare:

————————-POKRAČOVÁNÍ SKYPE LEKCE

Tiziano Ferro – Imbranato (zabržděnec, omezenec, brzda, pako – překlad GV ©):

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.