Významy slovesa Partecipare

Share Button

a jeho odvozeniny. Také příčestí minulé a odvozená podstatná jména.

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.