Vysvětlení k překladatelům

Share Button

Překladatelé mohou překládat jednosměrně ale také dvojsměrně. Říká se, že jednosměrný překlad je jednodužší nebo že jej ovládá více překladatelů než dovednost jednosměrnou. Existují překladatelé a soudní tlumočníci, kteří nikdy nepřekládají z rodného do cizího jazyka ale jen obráceně. Říkají, že aby byl text přijatelný pro rodilého mluvčího dané země, musí být zkrátka přeložen rodilým mluvčím. Něco na tom bude.

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.