Vydávání latinských diplomů českými školami

Share Button

Naše praxe je samozřejmě přesně taková, že překládáme latinské diplomy do dalších jazyků. České univerzity, zejména a doslovně lékařská fakulta, pak zůstává doslova „100 let za opicemi“, jak trefně dnes poznamenal náš kolega, soudní překladatel angličtiny. Tj. vydávají nějaký doklad o vzdělání v souladu s tradicemi latinského světa, tudíž toho, který je několik tisíc let starý. Latina, jako živý jazyk, se dnes nepoužívá nikde na světě.

Vatikánský papež

I vatikánský papež, používá italštinu. Aby člověk mohl překládat diplomy z latiny „soudním metodou“ (ona je to vlastně metoda běžná – takže přesnější název, i když také zlidovělý, by mol být „se soudním razítkem“ // lidé si také zlidověli pojmenování „notářsky ověřený překlad“, i když notář ho neprovádí – ten činí notářsky ověřenou kopii anebo svým razítkem ověřuje pravost podpisu, takže nebe a dudy…) – tj. stát se tlumočníkem s razítkem, musí mít tuto latinu dnes vystudovanou. Ano, částečně je latina ještě opodstatněná. Od našich kolegů – latinářů slýcháme, že latinu chtějí překládat zejména, 3 skupiny:

Skupina zoufalců

Tato poslední skupina, která si vystuduje obor na lékařské fakultě a pak si tito absolventi musejí ty diplomy (bakalářský, magisterský, lékařský), nechat přeložit soudním tlumočníkem latiny do češtiny a pak do dalšího jazyka. Tzn. takového tlumočníka najít a projít si informačním martýriem, co vlastně soudní překlad je a co obnáší překlad z latiny do češtiny a italštiny, a němčiny. Osobně, bych se přikláněl k okamžité změně vydávání diplomů v jazyce českém a tím ušetřit prostředky těmto chudákům (také daňovým poplatníkům) a překladatelům zbytečnou práci. Neboť jest magorům v talárech dobrým pocitem, že jejich diplomům nikdo nerozumí – to je jediný přínos, těchto diplomů, totiž magorství v talárech (© Umělecký překlad z italštiny, zajistil pan Alfonso).

Slovíčka z lekce

 

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)