Úpravy k právní korespondenci

Share Button

KORIGOVANÝ DOPIS: 

1) Voremmo – dvě MM

2) La sorpresa, non il sorpresa

3) Rispondere la lettera, non alla lettera

4) gli avvocati dello studio legale, non il studio legale

5) i rapporti con il signor AAA, non rapporti al signor AAA

6) il signor AAA stále se členem

7) odstavec 3. – kromě první části první věty, mi nebyl zcela znám význam” učinil jsem zásadnější změny. Druhá věta toho samého odstavce, měla být impretivem, že? Invita – inviti.

provvederLa – proč to zájmeno? Kdo komu co?Ještě mi jí pošlete česky, přepíšu.

8) Druhá věta v odstavci za 3, začínající na: “Crediamo… ”, ještě prověřte, chtěl li básník říct toto. Provedl jsem zásadnější změny.

9) via amicabile, bude imicale (dle slovníku), nebo amichevole. Raději bych ale to slovo nepoužil. Nechám na vás, jak jste se s tím kde setkal. Já bych napsal: “via di compromesso”

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.