Tlumočník a italština

Share Button

Tlumočení jazyků italštiny, tlumočníci italštiny, italština (l’italiano)/Tlumočník a překladatel italského jazyka – Gustav Vigato

Co tlumočení jazyků jazyků jest

Tlumočení jazyků jest jistě jednou z nejobtížnějších intelektuálních činností (l’attivita intelettuale piu’ impegnativa), kterou se člověk v oblasti jazyků může zabývat. Tlumočením jazyků (italštiny) se zabývají tlumočníci italského jazyka, nebo italští tlumočníci se znalostí češtiny. Tlumočení italštiny jako takové (come tale) se provádí v různých prostředích a proces tlumočení probíhá také rozličným způsobem (modo diverso).

Kontakt na tlumočníka a překladatele italštiny, ZDE. 

Druhy tlumočení italštiny

Tlumočení italštiny, nebo dalších jazyků se dělí přibližně na kategorie: tlumočení italštiny doprovodné, tlumočení italštiny simultánní (simultanea), tlumočení italštiny konsekutivní. Dále existuje také tlumočenído ucha posluchači, tzv. “šušotáž”. Tato všechna tlumočení italštiny probíhají z italštiny (si svolgono dall’italiano), či do češtiny a vždy jej realizuje nadaný a schopný tlumočníkitalského jazyka.

Jak se tlumočník vzdělává (aggiornamento dell’interprete)

Tlumočníkem italského jazyka se člověk stane tak, že má o tlumočení a zároveň cizí jazyk nadstandardní zájem. Nejdříve předchází studium italštiny v českém, nebo italském prostředí – to pro začátek, aby se budoucí tlumočník nejprve dostal do začátečnické formy. Precizní znalost italštiny (conoscenza d’italiano) je nejzákladnějším stavebním kamenem pro práci tlumočníka. Budoucí tlumočník – tlumočnice musí jednoznačně do disciplíny jazyka obecně i konkrétně proniknout daleko hlouběji, než jak je běžné pro standardního (di standard) mluvčího jazyka.

Další způsoby prohlubování znalostí budoucího tlumočníka

Jazykové a literární disciplíny (discipline) mohou být skvělou průpravou tlumočníkaběhem této složité cesty. Poté následuje (poi susegue) studium a zažití si specializovaných obratů z různých oborů lidské činnosti. Naučit se pro profesi tlumočníka pouze a jenom odborné termíny (solo termini specifici) bez návazností (senza contesto) s praxí nepřináší příliš kvalitní výsledky.

Co nadále musí tlumočník ovládat

Tlumočník potřebuje znát (ha bisogno di sapere) nastudované termíny v souvislostech a z toho důvodu je doporučováno (si considera) pro zvládnutí kvalifikace tlumočníkaabsolvovat nějakou odbornou stáž – mimo zmíněné lingvistické nadání (genio linguistico). Takže praxe či životní, nebo stáž v některém běžnějším odvětví lidské činnosti. Mezi tyto můžeme řadit praxi ve výrobních závodech – pro pozdější výkon profese tlumočníka jazyků v totožném prostředí. Dále praxe v právním sektoru (settore legale) pro další úspěšnétlumočení italštiny pro právní kanceláře, jednání a notáře. Také sem patří oblast obchodu a obchodní praxe tlumočníka atd.

Toto jest ale pouze přibližný seznam oborů, do nichž se až budoucí tlumočník v lidských oborech profesích může dostat, aby se později z něho stal kvalitní chápavý tlumočník italštiny.

Místa kde tlumočník (italštiny) tlumočí

Poté, co se daná osoba stane tlumočníkem a přijme tuto profesi (accettare la mansione) za svou anebo snad i touto profesí žije, nebo tato mu jest smyslem jeho života, dojde k tomu, že se tlumočník italštiny začne ocitat v různých prostředích a setkávat se se spoustou pozoruhodných lidí (gente interessante), kteří mají vliv, nebo se může jednat také o lidi z politiky, obchodníky nejrůznější úrovně a charakteru. Nadále: právníkynotářejednatele firem (rappresentanti legali), nebo také například řemeslníkytechnikyúředníky. To pak záleží na náhodě a téměř každý tlumočník jistě prožil nejeden zajímavý zážitek (vicende interessanti).

Italština – obecně

Italština patří mezi románské jazyky, kde italština zaujímá významnou pozici. Italština má ze skupiny románských jazyků právě největší procentuální shodu (sintonia percentuale) s latinským základem co se podoby slovní zásoby a gramatiky týká, italštinou mluví v Itálii 58 miliónů Italů (quasi 58 per centro degli italiani) a dle některých odhadů jednou tak veliké množství žije mimo Itálii.

Italština+gramatika

Italština je zajímavá i pro Čechy. Spoustu Čechů se italsky učí a i dobře zvládne naučit. Italština je poměrně snadná z pohledu fonetiky a výslovnosti, ale gramatika je poměrně složitá (relativamente complicata), alespoň (almeno) ve své kompletní podobě. Italština se dá postupným a vytrvalým studiem zvládnout stejně tak dobře jako i další jazyky (altre lingue).

Malý slovníček italsko-českých pojmů z oblasti tlumočení italštiny: 

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.