Tlumočník a italština

Share Button

Tlumočení jazyků italštiny, tlumočníci italštiny, italština (l’italiano)/Tlumočník a překladatel italského jazyka – Gustav Vigato

Co tlumočení jazyků jazyků jest

Tlumočení jazyků jest jistě jednou z nejobtížnějších intelektuálních činností (l’attivita intelettuale piu’ impegnativa), kterou se člověk v oblasti jazyků může zabývat. Tlumočením jazyků (italštiny) se zabývají tlumočníci italského jazyka, nebo italští tlumočníci se znalostí češtiny. Tlumočení italštiny jako takové (come tale) se provádí v různých prostředích a proces tlumočení probíhá také rozličným způsobem (modo diverso).

Kontakt na tlumočníka a překladatele italštiny, ZDE. 

Druhy tlumočení italštiny

Tlumočení italštiny, nebo dalších jazyků se dělí přibližně na kategorie: tlumočení italštiny doprovodné, tlumočení italštiny simultánní (simultanea), tlumočení italštiny konsekutivní. Dále existuje také tlumočenído ucha posluchači, tzv. “šušotáž”. Tato všechna tlumočení italštiny probíhají z italštiny (si svolgono dall’italiano), či do češtiny a vždy jej realizuje nadaný a schopný tlumočníkitalského jazyka.

Jak se tlumočník vzdělává (aggiornamento dell’interprete)

Tlumočníkem italského jazyka se člověk stane tak, že má o tlumočení a zároveň cizí jazyk nadstandardní zájem. Nejdříve předchází studium italštiny v českém, nebo italském prostředí – to pro začátek, aby se budoucí tlumočník nejprve dostal do začátečnické formy. Precizní znalost italštiny (conoscenza d’italiano) je nejzákladnějším stavebním kamenem pro práci tlumočníka. Budoucí tlumočník – tlumočnice musí jednoznačně do disciplíny jazyka obecně i konkrétně proniknout daleko hlouběji, než jak je běžné pro standardního (di standard) mluvčího jazyka.

Další způsoby prohlubování znalostí budoucího tlumočníka

Jazykové a literární disciplíny (discipline) mohou být skvělou průpravou tlumočníkaběhem této složité cesty. Poté následuje (poi susegue) studium a zažití si specializovaných obratů z různých oborů lidské činnosti. Naučit se pro profesi tlumočníka pouze a jenom odborné termíny (solo termini specifici) bez návazností (senza contesto) s praxí nepřináší příliš kvalitní výsledky.

Co nadále musí tlumočník ovládat

Tlumočník potřebuje znát (ha bisogno di sapere) nastudované termíny v souvislostech a z toho důvodu je doporučováno (si considera) pro zvládnutí kvalifikace tlumočníkaabsolvovat nějakou odbornou stáž – mimo zmíněné lingvistické nadání (genio linguistico). Takže praxe či životní, nebo stáž v některém běžnějším odvětví lidské činnosti. Mezi tyto můžeme řadit praxi ve výrobních závodech – pro pozdější výkon profese tlumočníka jazyků v totožném prostředí. Dále praxe v právním sektoru (settore legale) pro další úspěšnétlumočení italštiny pro právní kanceláře, jednání a notáře. Také sem patří oblast obchodu a obchodní praxe tlumočníka atd.

Toto jest ale pouze přibližný seznam oborů, do nichž se až budoucí tlumočník v lidských oborech profesích může dostat, aby se později z něho stal kvalitní chápavý tlumočník italštiny.

Místa kde tlumočník (italštiny) tlumočí

Poté, co se daná osoba stane tlumočníkem a přijme tuto profesi (accettare la mansione) za svou anebo snad i touto profesí žije, nebo tato mu jest smyslem jeho života, dojde k tomu, že se tlumočník italštiny začne ocitat v různých prostředích a setkávat se se spoustou pozoruhodných lidí (gente interessante), kteří mají vliv, nebo se může jednat také o lidi z politiky, obchodníky nejrůznější úrovně a charakteru. Nadále: právníkynotářejednatele firem (rappresentanti legali), nebo také například řemeslníkytechnikyúředníky. To pak záleží na náhodě a téměř každý tlumočník jistě prožil nejeden zajímavý zážitek (vicende interessanti).

Italština – obecně

Italština patří mezi románské jazyky, kde italština zaujímá významnou pozici. Italština má ze skupiny románských jazyků právě největší procentuální shodu (sintonia percentuale) s latinským základem co se podoby slovní zásoby a gramatiky týká, italštinou mluví v Itálii 58 miliónů Italů (quasi 58 per centro degli italiani) a dle některých odhadů jednou tak veliké množství žije mimo Itálii.

Italština+gramatika

Italština je zajímavá i pro Čechy. Spoustu Čechů se italsky učí a i dobře zvládne naučit. Italština je poměrně snadná z pohledu fonetiky a výslovnosti, ale gramatika je poměrně složitá (relativamente complicata), alespoň (almeno) ve své kompletní podobě. Italština se dá postupným a vytrvalým studiem zvládnout stejně tak dobře jako i další jazyky (altre lingue).

Malý slovníček italsko-českých pojmů z oblasti tlumočení italštiny: 

------------------------------------------------

MOŽNÁ TAKÉ HLEDÁTE: Co dělá Ital... Co říkají Italové firemní kurzy italštiny italská gramatika italská hudba italská kniha italská slovesa italská slovní zásoba italská slovíčka Italská zájmena italské fráze italské knihy italské písničky italské předložky italské příklady vět Italské učebnice italský konjunktiv italština pro samouky italština pro zpěváky Italština Skype jak se řekne kurz manažerské italštiny kurzy italštiny kurzy italštiny pro školáky Kurzy italštiny v Praze kurzy pro pokročilé kurzy pro umělce kurzy pro začátečníky Lekce italského jazyka lekce italštiny Skype lingua ceca - interprete obchodní italské fráze obchodní korespondence on-line kurz italštiny Právní italština překladatelské anekdoty překlady do italského jazyka překlady italštiny Skype italština Skype lekce slovesa základní učebnice italštiny učitel skype výuka italského jazyka výuka italštiny

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.