Slizský dopis

Share Button

PInženýrka, starostka, žádá překlad slizského dopisu do italštiny (protože mokrý sen):

Caro Alfredo!

Od mé poslední korespondence směřující k Tobě, uplynulo již více jak 16 let. Snažila jsem se Ti tehdy přiblížit výsledek našich komunálních voleb, aniž bych tušila, že po celá čtyři volební období neprojeví nově zvolené představitelé našeho města sebemenší snahu navázat na slibně se rozvíjející spolupráci našich komunit.

Po celou tu dobu mě bylo upřímně líto, že námi podepsanou dohodu z 1111 v jejímž duchu jsme se zavázali udržovat a dále rozvíjet naše trvalé vztahy, uvrhnou moji následovníci na dlouhá léta do hlubin zapomnění. Proč se tak stalo, mi není známo, ale ovlivnit jsem to nedokázala.

Po posledních komunálních volbách jsme konečně v příznivější situaci. Přáním nového vedení obce je opětovné obnovení naší vzájemnosti, které jsme se těšili od Vaší první návštěvy v roce 2222 až po naše poslední setkání u Vás v srpnu roku 2222. Ta krásná léta, všechna ta přátelská setkání nebyla nikdy zapomenuta. I občané samotní na toto období velmi rádi vzpomínají, stejně jako i já a moji přátelé. Stále Vás vidím po mém boku, Tebe, Riccarda, Rocca, Pietra i další a je mi líto, že jsme na naší společné cestě ztratili tolik času.

(překlad celé šílenosti naleznete ZDE)

Jak jsem již zmínila, současné vedení města touží po nápravě stejně jako i já. Nepochybuji o tom, že to myslí vážně a protože mají mou důvěru, dovoluji si Tě po dlouhých letech odmlky oslovit a požádat o přímluvu na radnici. Přímluvu o obnovení přerušených kontaktů mezi našimi komunitami. To odhodlání k nápravě i omluvě z naší strany je skutečně velké a upřímné. Je i předmětem korespondence ze strany naší starostky a místostarosty odeslané Vaší radnici současně s těmito řádky psanými Tobě.

Byla bych velmi ráda, kdyby Vaše odpověď zněla stejně jako ta naše i má – ANO. Přimlouvám se proto i u Tebe, drahý Alfredo, s nadějí, že naše přání bude nakonec naplněno a že náš slib stvrzený našimi podpisy na Dohodě o spolupráci bude platit i nadále.
Děkuji Ti za pochopení a s vděčností i přáním všeho dobrého Tobě, celé Tvé rodině se budu těšit na příznivé zprávy z XXX.

Tvá česká Pepina z ouřadu…

Trošku, anebo o něco více, mi to pak připomíná tohle:

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.