Profesionálové: italština + slovenština překlady

Share Button

Tak, jak si čtenáři tohoto, svým způsobem blogu o italštině, mohli všimnout, přidávám sem, čím dál tím více historek, i z profesionální sféry jazyků, tedy tam, kde jazyk již slouží profesionálům jako prostředek obživy.

Tlumočníci a překladatelé

Je tomu právě v případě tlumočníků a překladatelů, a já se nemohu udržet nyní, abych nezmínil jednu legrační historku, která se mi přihodila právě dnes v pátek. Telefonoval jsem jedné paní, protože jsem se chtěl zeptat, na cenu překladu smluv z ruského jazyka do slovenštiny. Volal jsem přímo dvorní profesionálce v oblasti ověřených překladů  slovenštiny z ruštiny, tlumočnici jmenované soudem z Prahy.

Lektor a překladatel italštiny

Řekl jsem jí, že jsem lektor a překladatel italského jazyka a že mám zájem o její služby. Poslal jsem jí k náhledu dané smlouvy, co se do slovenštiny, z ruštiny mají překládat a žádal několik informací, jako např. přibližný rozsah textu a cenu za jednu normovanou stranu.

Překladatelka slovenštiny

Daná paní mi vůbec tyto informace zprvu nebyla schopna dát – což může být někdy pochopitelné. Pak se ale náhle po výměně několika sympatií rozpovídala a pověděla mi, že ruština: používá trpné rody a přechodníky (což v italštině máme jako gerundium: parlando – mluvíc, studiando – studujíc apod.), a ve slovenštině to způsobí nárůst textu o 100 % 😀

Překlady slovenštiny: lingvistika

No, položil jsem paní zvídavý amatérský lingvistický dotaz ve vztahu k těm smlouvám a právním textům, zeptal jsem se doslova, „jak by zněl“ / „jak by se přeložil“ takový přechodník ve slovenštině, který v češtině byl např: ujednávajíc – což by se za takové slovo ze smlouvy dalo považovat.

Tlumočnice slovenštiny

Paní tlumočnice mi po pár okamžicích mlčení, do telefonu pověděla, že: „že od čeho tady tedy vlastně jsme / zda-li od toho, abych jí zkoušel ze slovenské gramatiky, anebo proto, abysme se domluvil na překladu smluv // a že prý vlastně nemá vůbec čas se tady po telefonu takhle vybavovat“ 😀

Italská gramatika: vidíte

Tak tady to vidíte, opravdovým profesionálem ve svém oboru a nebezpečným stínačem hlav při procvičkách (rozvička ve cvičkách = procvička) gramatiky, může být vlastně, kde kdo. Po vás ale budu chtít opravdové znalosti, jako když bičem mrská.

 

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment