Překlady z/do polštiny

Share Button

Možnost vypracování překladu technického manuálu z/do polštiny a polské ověřené překlady:

Vypracování technických překladů (manuálů, screens, tabulek, popisků, štítků ve větším množství) – vše v Corel 18 a Corel 19 u překladů do polštiny a z polštiny. Koncovka Corel formátu: .cdr. Převod Corel, grafické zpracování, oprava polského manuálu a vrácení zpět, jako PDF. Ideální varianta pro obchodní firmy s požadavky na překlady manuálů. Výstup, jako perfektní PDF, které projde prací české a polská grafika a klient dostává dokonalou práci přímo do E-mailu. Možnost zapracování polského překladu do dalších jazykových verzí v jednom manuálu. Překlady v Corel pro turečtinu, maďarštinu, norštinu. Překlady v Corel pro švédštinu, lotyštinu, italštinu, němčinu a angličtinu.

TECHNICKÉ PŘEKLADY Z/DO POLŠTINY

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment