Překlad rozhodnutí do italštiny

Share Button

Rozhodnutí: Městský úřad v Litoměřicích, správní odbor, projednal ve správním řízení žádost… / Decisione: Ufficio comunale di Českà Lípa, il suo reparto amministrativo ha trattato nel procedimento amministrativo la richiesta…. Překlady rozhodnutí městských úřadů nebo rozhodnutí soudů, provádí soudní tlumočnice italštiny.

SLOVÍČKA Z ODBORNÉ LEKCE PRO BUDOUCÍ TLUMOČNICE: 

 

Comments

No comments yet.

Leave a comment