Překlad rezervační smlouvy z italštiny.

Share Button

Dotčená nemovitost bude převedena v okamžiku notářského zápisu ve skutečném stavu a právu, ve kterém se aktuálně nachází, se zvláštním ohledem na použitelnost, energetickou třídu a technologické systémy uvedené v Min.vyhl. č. 37 ze dne 22.01.08. kdy náklady jejich případných úprav v souladu s platnými zákony nese kupující. Majetek bude také převeden se všemi právy, přistoupeními, přípojeními, závislostmi a příslušenstvím, aktivními a pasivními věcnými břemeny, bezplatně a bez jakéhokoli závazku nebo břemene, v souladu s úhradou výdajů na užívání společných prostor a se zárukou za případy obtěžování a vyhýbání se, s výjimkou NIČEHO.

SLOVNÍ ZÁSOBA:

dotčený – in questione
notářský zápis – atto notarile
energetická třída – certificato energetico
v souladu – in accordo

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.