Postavení BELLO se jako zájmeno v technické italštině nevyskytuje

Share Button

BELLO – se v postaveni pred podstatnym jmenem ma tvary neurc. clenu a to i v mnoznem cisle. Pokud stoji za podstatnym jmenem, jeho tvary jsou pravidelne (un romanzo bello, romanzi belli, esempio bello, esempi belli). QUELLO – u tohoto zajmena dochazi k elizi a apokope (tvary se shoduji s tvary prid jmena BELLO). Italská zájmena, příslovce, přídavná jména. SANTO – eliduje koncovou samohlasku v zenskem a muzskem rode pred jmenem zacinajicim na samohlasku a pred substantivem muzskeho rodu zacinajicim na souhlasku (s vyjimkou necisteho s a z) vypousti koncovou slabiku: Sant’Ambrogio, Sant’Anna, San Sebastiano (ale!- Santa Teresa, Santo Stefano).

DALŠÍ ITALSKÁ PŘÍSLOVCE A SLOVASA: TO PRVNÍ SPÍŠE V POPISNÉM SOUDNÍM PŘEKLADU SPISU NEBO VOLNÝCH PŘEKLADECH ITALSKÉ OBCHODNÍ KORESPONDENCE

Italská zájmena, příslovce, přídavná jména:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.