Několik rozkazovacích sloves

Share Button

Mettilali – dej jí tam !
Aspetta qui – počkej tady !
Vieni qua – pojď sem !
Portallo qui – přines to sem !

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment