Názvy řečí ve větách: italský člen √

Share Button

Slovenština – Lo slovacco, to jsme psali minule, ale co další a co věty, ve kterých budeme používat? Má to svá některá, řekl bych, docela záludná specifika, je tam jedna zajímavá výjimka:

Italské členy: druhy

Já ale nemluvím o používání typu členu, jak by vás mohlo napadnout, ten je otázkou členů, jako takového. Já mluvím o používání členu před názvem jazyka za každou cenu:

Toto zkrátka pak platí pro každý jazyk, mluvím-li o něm v italštině, nebo využívám-li odpověď na otázku ohledně jazyka položenou. Jazyk stojí vždy se členem, výjimkou je věta obsahující sloveso parlare, tam si člen mohu / ale nemusím odpustit. Jinak vždycky se členem, ať je to capire, scrivere nebo třeba i oplývati jazykem… // já vím je to nuda, ale zařekl jsem se, nějakou tu gramatiku sem dáti. Kdyby toho bylo moc, tak to zase opustíme.

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment