Italština pro vytížené profesionály

Share Button

Kurzy italštiny pro exponované klienty z různých oborů lidské činnosti, kde:

Pohybuji se na pomezí lektora s dnes již s klasickým ekonomických vzděláním a filologické hranice praktika na aplikovaný jazyk. Poskytuji lekce cílené do živé italštiny, ale není mi cizí ani studijní text z klasického románu italského ottocenta. Pro své klienty vytvářím tu nejlepší atmosféru, aby se za:

Takového jazyka, který je právě průsečíkem praktické znalosti a dobrého přehledu i z italské teorie o jazyku, nebo znalosti kulturních zvyklostí. Pro vytížené klienty najdu vždy čas pro individuální hodiny, které se snažím maximálně uzpůsobit jejich časovým potřebám s  frekvencí lekcí pro úspěšné zvládnutí italštiny i ve zkráceném termínu.

Obecně mohu říci, že hodiny jsou vedeny v atmosféře výpravného příběhu, který čerpá např. z klientových životních,  pracovních zkušeností, zážitků z Itálie a z tzv. „italské zkušenosti“. Takto z daných témat citlivě bereme inspiraci pro konverzační okruhy, které přirozeně navazují na to, o čem se klient chce v italštině bavit a co je mu přirozené = žádné umělé mustry učebnicových témat. V tom tkví kouzlo Skype italštiny se mnou: Přirozenost, lehkost, takt!

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.