Italština-překlady: 1000 giorni

Share Button

Mille giorni, to jsou asi 3 roky, ne? 3 roky spolu chodili. Slovíčková lekce o chození má svou oporu také v C. Baglionim, kterou nazpíval stejnou písničku.

Překlad textu z italštiny (výběr vět):

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.