Italsky Tortellini

Share Button

tortellini – masové pirožky
tortiera – dortová forma
tortiglione – spirála
tortiglioni – kroucené nudle
tortiglioso – vinutý
tortile – spirálovitý
tortino – svítek
tortino – omeleta
tortino – nákyp
torto – křivý
torto – nepravda
torto – křivda
torto marcio – notný omyl
tortola – hrdlička
tortora – hrdlička
tortoreggiare – vrkat
tortoreggiare – cukrovat
tortrice – zavíječ
tortuosità – klikatost
tortuosità – křivka
tortuosità – zatáčka
tortuoso – křivolaký
tortura – skřipec
tortura – mučení
tortura – muka
torturare – trýznit
torturare – mučit
torturarsi – trápit se
torturarsi il cervello – lámat si hlavu
torturarsi il cervello – napřemýšlet se

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.