Italská privacy

Share Button

Překlad privacy informace do více jazyků (italsky, anglicky, česky):

Questo messaggio e tutti i documenti ad esso allegati possono contenere informazioni riservate e/o legalmente privilegiate. Le informazioni sono destinate esclusivamente all’uso da parte del destinatario e non devono essere copiate o divulgate a nessun altro oltre che al destinatario. Se hai ricevuto questo messaggio per errore, ti preghiamo di avvisare il mittente ed eliminarlo immediatamente. È severamente proibita qualsiasi divulgazione, copia, distribuzione o utilizzo di tale messaggio e dei suoi contenuti ricevuti erroneamente.

Anglická verze

This message, and any documents attached to it, may contain confidential and/or legally privileged information. The information is intended only for the use by the recipient and should not be copied or disclosed to anyone other than the addressee. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it promptly. Any disclosure, copying, distribution, or use of this message and its contents received in error is strictly prohibited.

A konečně český překlad z italštiny

Tato zpráva a připojené dokumenty mohou obsahovat důvěrné nebo právně chráněné informace. Informace jsou určené výlučně pro adresáta, a nesmí být kopírovány nebo jinak zpřístupněny nikomu jinému než adresátu zprávy. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, upozorněte, prosím, odesílatele a tuto zprávu ihned vymažte. Zveřejnění, šíření, kopírování a jiné použití zprávy obdržené omylem a jejího obsahu je zakázáno.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)