Italská obchodní korespondence se zadavatelem veřejné zakázky

Share Button

Egregio Ingegnere,

Mi rivolgo a Lei in qualità di rappresentante dell’appaltatore nominato da tutti i soci della società AAA e quindi a nome della società SS S.p.A. TT, BB GROUP a.s. e CC E EE (in seguito insieme solo come „Appaltatore“).

Překlad do češtiny: Vážený pane inženýre, obracím se na vás jako zástupce zadavatele zakázky…

PŘÍKLADY SLOVNÍ ZÁSOBY Z ITALSKÉ KORESPONDENCE

Žádáte-li více, z oblasti obchodní korespondence nebo z oblasti překladu, vždy se na nás můžete obrátit:

 

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment