Hledáme překladatele (z polštiny?) – zkušební text

Share Button

Tento text mi poslal jeden můj známý – překladatel z polštiny, mimochodem, výborný překladatel z polštiny. Říkal mi, že hledají také překladatele z italštiny ta zda-li bych měl zájem. Prý si mám dané texty přeložit na zkoušku. No, já mu na to před léty, řekl: „uvidíme“. Myslím, že jsem dané texty z češtiny ani nepřekládal. Texty zasílané agenturami, jako zkušební texty pro překlad novým překladatelům, jsou trošku umělé a záměrně vybírané vždy jako nejtěžší část, snad z nějakých dříve užitých konkrétních textů, nicméně, jsou hodně náročné a pro prověření znalostí překladatele i dostačující. Překladatel je samozřejmě může odmítnout a překladatelkou práci poptat jinde. Text níže:

Provedli jsme podle Mezinárodních účetních standardů kontrolu přiložené konsolidované účetní závěrky Kapitálové skupiny chemické firmy „XXX se sídlem v XXX, XXX, tvořené:

SLOVÍČKA Z ÚČETNÍHO PŘEKLADU: 

 

Comments

No comments yet.

Leave a comment