Profesní italština – kurz

Share Button

Co je profesní italština?

Gustav Vigato Italština + profese
Tel: +420 608 666 582 E: vigatogustav@seznam.cz

Profesní italština

Je, nebo může být souhrnný název pro oblast výuky mající za cíl přiblížit italštinu z hlediska obecného (ale stále profesního), nebo již konkrétního profesního zaměření.

Takový přístup s sebou nese specifický náhled na slovní zásobu italštiny obecnou, a konkrétní zaměření na slovní zásobu odbornou – věnovanou té či dané profesi.

Komu je kurz profesní italštiny určen

Kurz profesní italštiny je určen lidem (zaměstnancům, podnikatelům, živnostníkům), kteří potřebují italštinu používat ke své profesi. Lidem, kteří komunikují s Itálií v italském jazyce, nebo s ní komunikovat potřebují začít.

Jakou má kurz odbornou náplň

Náplní kurzu je zvládnutí italštiny na komunikativní úrovni se současným ovládnutím profesní a odborné slovní zásoby, tedy zásoby, které je zapotřebí v daném oboru, ve kterém se student potřebuje umět vyjadřovat.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.