Absolvujte jazykový kurz a překladač už nebudete potřebovat!

Share Button

Jste v začarovaném kruhu, začínáte stále a stále dokola. Výsledky vaší letité snahy nejsou uspokojivé, tudíž nabýváte dojmu, že na jazyky nemáte talent? Nezoufejte a pojďte se podívat na pár tipů, díky nimž se rozhoupete k lepším výkonům.

Gesta mohou pomoci

Pokud se ocitáme v situaci, ve které cizí jazyk potřebujeme, a nám se zrovna v hlavě nerodí žádné kloudné věty, přichází často na řadu mimika a gesta. Nejednou se nám podařilo vyjednat si tzv. rukama a nohama to, co jsme potřebovali bez použití cizí řeči. Při zpětném promítnutí celé situace se v hloubi duše stydíme, že jsme to nesvedli lépe. Přicházíme na řadu vět, někdy i souvětí, jak jsme mohli reagovat a využít tak své dosavadní znalosti. Proč nejsme pohotoví a stále připravení použít to, co umíme?

Chceme mluvit, ale nejde to

Největším našim nepřítelem je strach. Přitom lidé, s kterými komunikujeme cizím jazykem, mají tento jazyk mnohdy také pouze naučený. Pokud nás zrovna neznámkuje vyučující ve škole, je dobré si uvědomit, že v reálném životě nás nikdo hodnotit nebude. Překonat svůj strach z mluvení vyžaduje trénink. Čím více budeme mluvit, ať se jedná o konverzaci nebo četbu nahlas, tím získáme větší jistotu a sebevědomí.

Buďme trpěliví a postupnými kroky překonávejme svůj stud. Uvědomme si, že chyby dělá každý. Jsou přirozenou součástí našeho učení a posouvají nás dál. Nenechme se zaskočit ani tempem konverzace a mluvme tak, jak nám je příjemné, a jak nám vyhovuje. Snahou o rychlý hovor začneme dělat akorát více chyb, a tím jen prohlubujeme náš strach.

Výběr správné metody výuky

Nejvíce se naučíme diskusí a poslechem, avšak ne vždy se nám podaří mít pevnou vůli, motivaci a vhodné prostředí pro výuku. Jestliže jsme doma zkusili učit se s knížkou, pouštět si audio či video nahrávky a nemáme kolem sebe nikoho, s kým bychom aktivně procvičovali konverzaci, je na čase podívat se na jazykové kurzy. Vlastním výběrem kurzu můžeme ovlivnit naše výsledky a zároveň náš celkový postoj a vztah k výuce jazyků.

Dříve využívanou tradiční formu výuky již vystřídaly spíše moderní formy, kde je kladen větší důraz na komunikaci než jen samotnou gramatiku. Jazykové školy nabízejí kurzy v příjemném prostředí pro menší kolektivy lidí, které jsou rozděleny podle úrovně znalostí.

Konverzace v kurzech bývá přirozená a ovlivňuje ji každý z účastníků při spontánní komunikaci. Pro oživení běžných hodin pomohou názorné příklady, scénky z běžného života či pohybová aktivita. Vyčleněný čas na výuku jazyků se tak stane vaší oblíbenou částí dne, na kterou se budete těšit.

Připravte se na krizi

Většinu z nás po velkém nadšení, chuti a odhodlání zaskočí krize a chuť to vzdát. Nenechme se jí znepokojit a vzpomeňme si, proč jsme začali. Jaká byla na začátku naše motivace? Jaké možnosti se nám otevřou osvojením si této řeči? Buďme na krizi připraveni a překonejme ji!

Orange Academy nabízí výuku jazykových kurzů angličtiny a němčiny pro dospělé i děti v různé délce po celé České republice. Zajímá vás, jak vypadá výuka v praxi? Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu zdarma.

------------------------------------------------

Audio knihy v Italštině

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.