Zkušební text k překladu do italštiny – medicína

Share Button

Lékařské text jsou výhradně překládány lékaři. Můžou je ideálně překládat do italštiny lékaři italští anebo lékaři čeští působící v Itálii a obráceně. Zkušenosti s překladem lékařských textů od nelékařů, jsou nevalné. Jedná se snad o jediný obor, který je nelékaři ovládnut snad opravdu jen ve výjimečných případech:

„Angiografie pravé ICA byla provedena katetrizací pravou stehenní tepnou. Stav po embolizaci výdutě pravé ICA s použitím mozkového stentu. Další kontrolní vyšetření prokazuje přítomnost zbytkové, částečně trombotické, vakovité výdutě v kavernózním úseku pravé ICA. Krví s kontrastní látkou vyplněná část vaku se dále zmenšila ve srovnání s předchozím vyšetřením (06.2010) a nyní má velikost cca 0,3 x 0,8 cm. Pravá ICA širší než dříve – poklesl tlak výdutě na mateřskou tepnu. Průtok stentem normální. Jiné změny nezobrazeny.“

Comments

No comments yet.

Leave a comment