Učitelka španělštiny

Share Button

Pracovní zkušenosti

Období 2008 – dosud
Povolání nebo vykonávaná funkce Překladatelka, tlumočnice v rámci španělského, anglického a francouzského jazyka.
Hlavní náplň a oblast odpovědnosti Překlady a tlumočení.
Název a adresa zaměstnavatele OSVČ.

SLOVÍČKA Z PRACOVNÍCH ZKUŠENOSTÍ:

Období Září 2015 – dosud

Povolání nebo vykonávaná funkce Učitelka anglického a španělského jazyka.
Hlavní náplň a oblast odpovědnosti Výuka cizích jazyků žákům ZŠ.
Název a adresa zaměstnavatele ZŠ SNP, Hradec Králové.

Období Září 2014 – červen 2015

Povolání nebo vykonávaná funkce Učitelka španělského jazyka.
Hlavní náplň a oblast odpovědnosti Výuka španělského jazyka studentům víceletého gymnázia..
Název a adresa zaměstnavatele První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové.

Období leden 2014 – květen 2014

Povolání nebo vykonávaná funkce Projektová manažerka a lektorka sekce jazyků.
Hlavní náplň a oblasti odpovědnosti Vytváření výukového kurikula jazykových kurzů, koordinace vzdělávacích kurzů a výuka cizích jazyků.
Název a adresa zaměstnavatele Centrum andragogiky, Hradec Králové.

Období 2013 – 2014

Povolání nebo vykonávaná funkce Překladatelka, manažerka exportu.
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti
Překlady a tlumočení, klientský servis (zdravotnické vybavení), uzavírání smluv.
Název a adresa zaměstnavatele PR, s. r. o., 

Období 2012 – 2013

Povolání nebo vykonávaná funkce Učitelka anglického a francouzského jazyka.
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Výuka angličtiny a francouzštiny středoškolským studentům. Tvorba výukových materiálů.

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.