Ricorso di cassazione / dovolání

Share Button

Italský právní pojem: Ricorso di cassazione / dovolání. Budu sem slovní zásobu pro právníky dávat pomalu, ale zcela jistě. Pomalu ale také střídmě. Memoria difensiva naproti tomu znamená něco, jako obhajovací pojednání.

SLOVÍČKA Z PRÁVNÍ LEKCE ITALŠTINY:

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.