Překlady italštiny / tlumočník napsal

Share Button

Zajištuji překlady italštiny:

Výuka italského jazyka
Překlady Čeština – Italština a naopak
Tlumočení Čeština – Italština a naopak

V rámci italských překladů a tlumočení:

Praha, Bratislava, Celá Evropa

Překlady italštiny: rozsah

Ve výuce se zabývám didaktikou všech úrovní italštiny (také začátečníků). Poskytuji konverzaci všeobecnou, na klientem vybrané téma, nadále konverzaci uplatnitelnou v oblasti obchodní. V překladech se specializuji na ekonomicko-obchodní sféru jazyka – překlady právních textů, smluv; překlady účetní a obchodní dokumentace, webových stránek – tzv. lokalizace; překlady technických manuálů, překladů ze strojírenství, stavebnictví atd. V širším rozsahu se zabývám tlumočením, jednáním a veškerou potřebnou komunikací v rámci italského jazyka.

Životopis překladatele italštiny:

Praxe rodilého mluvčího z originálního italského prostředí. Jsem absolvent Státní jazykové zkoušky z italštiny. V současné době pracuji jako lektor, tlumočník a překladatel ekonomicko-právních textů a beletrie, tlumoční a jednatel při uskutečňování obchodů a jednání.

Charakteristika výuky italského jazyka:

Reference na lektora a překladatele:

Cenové rozmezí:

Výuka soukromá, firemní

Překlady italštiny:

Ostatní tlumočení italštiny:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Leave a comment