Několik frází patosu

Share Button

Několik frází z překladu úlisné obchodní korespondence do italštiny:

Překladatelka přeložila několik těchto vět a celkem i dopisů do italského jazyka. A protože se jedná o kolosální výblitek, tak jsem si nemohl odpustit, ho sem přidat a trošičku analyzovat. Zda-li se podíváme časem na některé gramatické jevy, se ještě uvidí. Výše k nastudování: konjunktiv, zájmena, přeložky.

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.