Lektor italštiny: nástroj

Share Button

Nový lektor italštiny včera s obdivem partecipoval na obsahu této stránky, nazval jí doslova „obdivuhodným nástrojem“ a jal se jí rozvíjet ///Nástrojů, jak se učit zdokonalovat – nebo, jak já s oblibou rád říkávám – žít si italštinou, může být mnoho. Skutečný lektor vám ve výuce rozhodně nebude na obtíž, bude kvalitním průvodcem, ale v končeném důsledku, je vše stejně o vás. Naučit se velmi dobře italsky, si vyžaduje poměrně dost času. Jak se k perfektní znalosti propracujete, je opět na diskuzi, ale část zde na stránkách o italštině, už byla naznačena.

Kvalitní překladatel italštiny

Výtečnou znalost, pak zaznamenáte, když vám vaši italštinu pochválí rodilí italštináři. Exelentní znalost pak, pokud se z vás stal překladatel italštiny nebo tlumočník – a vaše překlady jsou zkrátka kvalitní.

Nový překladatel italštiny

Nový překladatel a lektor italštiny, je pak pak směsicí obojího. Jak už jsem uváděl v požadavcích na nového lektora: kombinace lektor-překladatel, je „smrtelná“. V takovém případě máte skoro jistotu (za předpokladu, že daný intelektuál je schopen ještě vše patřičně podat), že jste narazili na velmi schopého sparing-partnera, který vás právě povede, ale nevyvede z míry (svojí nesrozumitelností) a vždy vám naloží patřičnou míru nové studijní látky.

 

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.