Italská přivlastňovací zájmena pro ženský rod

Share Button

MNOŽNÉ ČÍSLO: 

PODSTATNÉ JMÉNO V MUŽSKÉM RODĚ

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: 

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.