Doučování se italštiny – sám?

Share Button

Pro kvalitní nastudování, zvládnutí italštiny a italské mluvnice-gramatiky na perfektní úrovni jest nezbytné studovat ještě několik dalších souvislých disciplín, než jen konverzaci v italštině s Italem, nebo pouze gramatiku samostudiem. Ideálně je číst pokročilou literaturu či na začátku jen zjednodušenou četbu ale hlavně u toho myslet a zpracovávat případně slovní zásobu. Na knížkách si do hloubky osvojíte skladbu slov. Nicméně, vaše gramatika musí být v ten moment už perfektní.

Jak jsou na tom případně učitelé italského jazyka

Úroveň italštiny českých rodilých mluvčí, kteří se učili italský jazyk-italštinu v Itálii, jest dána především pobytem v zemi původu italštiny – Itálii – Apeninský poloostrov také intelektovými kapacitami a talentem pro jazyk. Jen určité malé procento lidí, co v Itálii bylo, si opravdu jazyk osvojí výborně. Mohou sice ohromovat své neznalé okolí svou znalostí italštiny, ale vyskytnou-li se před zkoušejícím u Státní jazykové zkoušky, tak bude velmi snadno odhaleno, že „co slovo, to 5 chyb“.

Tito mluvčí se po navrácení k nám do Čech, velmi často nabízejí k zaměstnání v italských, nebo italsko-českých firmách, kde italštinu hojně poptává italský zaměstnavatel a ti návrátilci, ji snad i využijí – za podmínky pokud jejich zpravidla italský zaměstnavatel italštinu skutečně žádá. Někdy se snaží pracovní pozici vytvořit sami, nabídnutím služeb lektora, učitele.

Žádáte-li překlad z italštiny, kontaktujte nás ZDE. 

------------------------------------------------

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.