Dopis úřadu k zastupování

Share Button

Dopis úřadu k zastupování česko-italsky:

Buongiorno, il signor M. solo proccurava la traduzione della mia lettera. Non do nessuna competanza a lui. Quella spetta un mio avvocato, il quale lo chiamo quando é neccesario, cioé, quando ad esempio mi chiamate a presentarmi di persona.

Dobrý den, pan M. pouze zajišťoval překlad mé korespondence vám. Neuděluji mu žádný druh plné moci, tu udělím až advokátovi, kterého budu kontaktovat, bude-li třeba, např. když budu předvolán k jednání na váš úřad.

Informace na tomto webu jsou na pomezí fikce, románu anebo se jedná o články přeložené z italského jazyka – však jsme také na webu o italštině a činíme italštinu autentickou a přístupnou všem ! Případná shoda jmen ve vyprávění o italštině, je čistě náhodná. Pokud jste se v některém z příspěvků našli a dotklo se vás to, jste s největší pravděpodobností „un´idiota“ – tvar shodný pro mužský i ženský rod / idiot.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.