Další časy slovesa Vedere

Imperfektum, minulý čas složený, předminulý čas, konjunktivy, imperfekta, infinitivy… Imperfetto io vedevo tu vedevi lei/lui vedeva noi vedevamo voi vedevate loro vedevano Passato remoto io vidi tu vedesti lei/lui vide noi vedemmo voi vedeste loro videro Futuro semplice io vedrò tu vedrai lei/lui vedrà noi vedremo voi vedrete loro vedranno Passato prossimo io ho visto/eduto tu hai visto/eduto lei/lui ha visto/eduto noi abbiamo visto/eduto voi avete visto/eduto loro hanno visto/eduto Trapassato prossimo io avevo visto/eduto tu avevi visto/eduto lei/lui aveva visto/eduto noi avevamo visto/eduto voi avevate visto/eduto loro avevano visto/eduto Trapassato remoto io ebbi visto/eduto tu avesti visto/eduto lei/lui ebbe visto/eduto noi avemmo visto/eduto voi aveste visto/eduto … Pokračování textu Další časy slovesa Vedere