Další časy slovesa Vedere

Share Button

Imperfektum, minulý čas složený, předminulý čas, konjunktivy, imperfekta, infinitivy…

Imperfetto

Passato remoto

Futuro semplice

Passato prossimo

Trapassato prossimo

Trapassato remoto

Futuro anteriore

KONJUNKTIVY:

Přítomný

Minulý

Konjunktiv imperfekta

Konjunktiv předminulý

CONDIZIONALE

Presente

Passato

IMPERATIVO PRESENTE

GERUNDIO

Presente

Passato

INFINITO PRESENTE

PARTICIPIO

Presente

Passato

ZÁKLADNÍ ČASOVÁNÍ SLOVESA VEDERE V PŘÍTOMNÉM ČASE

ROZDĚLOVNÍK DŮLEŽITÝCH TÉMAT: