Italský imperativ (rozk. způsob) – zdvořilostní forma

Share Button

Několik příkladů zdvořilostního imperativu v italštině (slovesa: mandare, spedire, compilare, fare, aprire, dare, cadere, trovare, saltare, chiudere, spogliarsi, saltare, mettere, preparare, buttare atd. ): Pošlete nám to paní – Ce lo mandi signora Paní dejte mi pět obálek – Mi dia 5 buste per favore Vyplňte ten formulář za mě – Lo compili per conto […]

Program v Itálii

Share Button

Jaký máme program v itálii/věty se slovesem „fare, andare, stare“: Dove andiamo questa sera? – Kam půjdeme dnes večer? Cosa facciamo domani? – Co budeme dělat zítra? Domani facciamo niente. – Zítra nebudeme dělat nic. Stasera stiamo a casa. – Dnes večer budeme doma.