Sloveso Capire: další časy

Share Button

REMOTO – VZDÁLENÝ, BUDOUCÍ JEDNODUCHÝ, MINULÝ JEDNODUCHÝ A PŘEDMINULÝ ČAS:

Passato remoto

Futuro semplice

Passato prossimo

Trapassato prossimo

PŘEDMINULÝ VZDÁLENÝ, PŘEDBUDOUCÍ, KONJUNKTIVY, IMPERATIV, GERUNDIA, PŘÍČESTÍ:

ROZDĚLOVNÍK TÉMAT: