Zkušební texty pro překlad do italského jazyka (automobilový průmysl)

Share Button

Nábor nových překladatelů – zkušební text níže:

Konstatujeme, že prodejci nových osobních automobilů jsou povinni „opatřovat výrobky informacemi významnými z hlediska životního prostředí” – na základě příslušného nařízení Ministra hospodářství a práce ze dne 28. prosince 2004 (č. 6, pol. 40/2005 Sb.). Základní informací, která musí být podle nařízení poskytována, je informace o spotřebě paliva. Co Pokud jde o způsob zjištění spotřeby paliva, uvedené nařízení uvádí jednoznačně „předpisy o homologaci automobilů a přívěsů”, a právě tyto předpisy jsou zdrojem všech údajů poskytovaných výrobci a prodejci automobilů.

V rámci dokumentu o evropské homologaci vozidla (WVTI), založeného na rámcové směrnici 70/156/EHS, mají všechny vozidla doklady o homologaci v oblasti emisí CO2 a spotřeby paliva, které obsahují výsledky zkoušek provedených na základě rámcové směrnice 80/1268/EHS (ekvivalent předpisu 101 EHK OSN).

SLOVÍČKA Z KONTROLNÍHO PŘEKLADU DO ITALŠTINY:

 

Comments

No comments yet.

Leave a comment