Jedna tlumočnice mi napsala tohle

Share Button

Já jsem z italštiny vypadla, protože mi tady nikdo nebyl ochoten pomoci, poradit, navigovat, což chápu, protože pokud už někdo je mocen italštiny, tak nebude učit a už vůbec ne zadarmo. Tak jsem se obrátila na dceru známé, která žije v Itálii. Je tam 20 let a studuje na VŠ psychologii. Předpokladem je, že musí […]

Tlumočnická doložka italštiny – česky

Share Button

Jako tlumočnice jazyka italského jmenovaná rozhodnutím okresního soudu v Praha dne 28.3.199 7 Spr 0000/97, registrovaná/ na Italském velvyslanectví v Praze stvrzuji, překlad souhlasí s s textem připojené listiny.

Překlad desatera příslovečných výrazů v italštině – díl V.

Share Button

Pátý díl překladu záludných výrazů příslovečných, v italštině se vyskytujících na každém rohu a českému studentovi činícíci potíže od samého počátku, co na ně pohlédl: Prepararsi a fare – Připravit se udělat Promettere di fare – Slíbit udělat (např. italský překlad = Promettere di traddurre quella cosa) Provare a (di) fare – Zkusit udělat Rifiutare […]

Překlady = precizní práce o samotě

Share Button

Jste samotářští, anebo byste to chtěli zkusit? Možná by pro vás práce překladatele cizích jazyků byla to pravé. Pokud se domníváte, že byste chtěli tuto profesi minimálně ochutnat, nebo máte rovnou pocit, že by on-line kurz překladatelství byl to pravé pro vás, určitě mi napište ZDE.  Na kurzu o překládání se dozvíte spoustu zajímavých informací […]

Tlumočník a italština

Share Button

Tlumočení jazyků italštiny, tlumočníci italštiny, italština (l’italiano)/Tlumočník a překladatel italského jazyka – Gustav Vigato Co tlumočení jazyků jazyků jest Tlumočení jazyků jest jistě jednou z nejobtížnějších intelektuálních činností (l’attivita intelettuale piu’ impegnativa), kterou se člověk v oblasti jazyků může zabývat. Tlumočením jazyků (italštiny) se zabývají tlumočníci italského jazyka, nebo italští tlumočníci se znalostí češtiny. Tlumočení italštiny jako takové (come […]