Některé další významy slovesa STARE

Share Button

Ti sta bene ! – A dobře ti tak !! Stai qui – Zůstaň. Jak se máš? – Come stai? Lui di solito sta qui. – Obyčejně bývá tady. ale také bydlet – opět „Lui sta qui“ – bydlí tady. Nadále všechny možné různé složeniny, kdy sloveso Stare hraje roli „doprovodného slovesa“, kdy hlavní sílu […]

Program v Itálii

Share Button

Jaký máme program v itálii/věty se slovesem „fare, andare, stare“: Dove andiamo questa sera? – Kam půjdeme dnes večer? Cosa facciamo domani? – Co budeme dělat zítra? Domani facciamo niente. – Zítra nebudeme dělat nic. Stasera stiamo a casa. – Dnes večer budeme doma.

Mít se

Share Button

Několik frází na sloveso mít se/stare: Si sta bene qui. – Tady je dobře. Io sto bene. – Mám se dobře. Noi tutti stiamo bene. – My všichni se máme dobře. Va bene. – Jde to dobře. Andiamo bene. – Jde nám to dobře. Il lavoro va benissimo! – Práce jde výborně!

Mít se, život, práce

Share Button

Několik obecných frází na téma, jak se máme a co život, práce: Buongiorno, come sta? – Dobrý den, jak se máte? Come va, signore? – Jak to jde pane? Come sta signorina? – Jak se máte slečno? Ciao Carlo, come stai? – Nazdar Carlo, jak se máš? Come va? – Jak to jde? Come va […]