Parlare/Mluvit

Share Button

Několik větiček na téma: mluvím, mluvíš, mluvíme: Parli l´italiano? – Mluvíš italsky? Si´, lo parlo un po´. – Trošku italsky mluvím. Come si parla in Italia? – Jak se mluví italsky? Kolik lidí mluví italsky? – Quanta gente parla l´italiano? Tutti gli italiani parlano l´italiano? – Všichni italové mluví italsky? Perché non parli l´italiano? – […]

Rozkazovací způsob italských sloves

Share Button

Jak se tvoří rozkaz v italštině a co ta slovesa znamenají.   Řazení sloves v italštině dle tříd. Slovesa I. třídy – italský imperativ (rozkazovací způsob): Parla (tu)! Non parlare! – Mluv! Nemluv! Parli! (Lei) – Mluvte! (pane, paní) Parliamo! (noi) – Mluvme! Parlate! (voi) – Mluvte! (Vy – množné číslo) Parlino! (loro) – Mluvte! […]