Vybouřit se při lekci italštiny Zoom / WhatsApp / Webex

Share Button

(Slovesa: Fare, Sfogarsi, Mettere, Tornare, Essere, Lavorare, Andare, Portare) E Fare uno sfogo… A vybouřit se ! Sfogarsi – oddechnout si, vybouřit se, vyřádit se, vybít se. Mettimelo qui… Dej mi / polož mi ho / to sem Sono tornata stamattina dal medico… Con questo progetto… S tímto / Tímto projektem Sono la piu simpatica […]

Ital a práce: sloveso Lavorare

Share Button

Několik důležitých vět na téma práce v Itálii, v Čechách, v Praze, v Brně: Lavoro a Brno – Pracuji v Brně Lavora a Praga – Pracuje (on-ona) v Praze Lavoriamo da soli – Pracujeme sami Lavoriamo velocemente – Pracujeme rychle Pracujeme in Italia – Pracujeme v Itálii Pracuješ v Brně – Pracuješ v Brně Pracoval […]