Vět se slovesy není nikdy dost

Share Button

Několik dalších příkladů užití sloves andare, venire. Tentokrát za záznamu kurzu italštiny ve Skypu: andare – venire: jdu ven – vado fuori jdu s tebou – vengo con te jdu sám – vado da solo jdu s ní – vengo con lei mohu s tebou jít – posso venire con te nemůžeš se mnou jít […]

Vybrané fráze ze Skype italštiny

Share Button

Několik vybraných vět z letní Skype lekce s brněnským klientem. Obraty slovesa: raccomandare, venire, piacere, essere contento, andare obrat se na něj – rivolgiti a lui mi raccomando – spoléhám na tebe (zdůraznuji, dej si pozor!) přijdeme k vám zítra – veniamo da voi domani ti raccomando di farlo bene – doporučuji ti, aby si to […]

Záznam frází/anotací a doporučení z další Skype lekce

Share Button

Záznam větiček a toho co vesměs probíhalo na Skype lekci, a to co vyplynulo z dialogu jako nejdůležitější, nebo jako doporučení k opakování. Tuto hodinu žačka překládala věty do italštiny, které jsme jí dával. Chybný překlad jsem opravil a napsal. Mezi větami probíhala taktéž konverzace a dotazování v italštině, kde se chybné fráze procvičovaly. Tématem […]

Některé fráze rozkazovacího způsobu při pohybu tam a zpět

Share Button

Italské fráze pohybu rozkazovacím způsobem (tykací): Vattene! – Jdi! Non andare via! – Neodcházej! Přijď – Vieni! Nechoď! – Non venire! Odjeď! – Parti!  

Kde bydlím

Share Button

Několik frází na téma „kdo kde bydlíme“: Dove abita Marco? – Kde bydlí Marco? Dove abitate? – Kde bydlíte? Vai ad abitare in Italia? – Jedeš bydlet do Itálie? No, resto a vivere (abitare) a Praga – Ne, zůstávám bydlet v Praze